2 sizes:

8 floz: 5.25"h x 2"dia

16 floz: 6"h x 2.5"dia

Tea Cannister (2 sizes)

$3.00Price